Lees hier het verhaal van onze leden!

Image by NordWood Themes
 

De 4 leiderschapsstijlen die je kunt gebruiken

Door de geschiedenis heen zijn grote leiders naar voren gekomen met bepaalde leiderschapsstijlen in het geven van richting, het uitvoeren van plannen en het motiveren van mensen. Deze kunnen grofweg worden gegroepeerd in 4 verschillende categorieën:


1. Autoritair Leiderschap

Autoritaire leiderschapsstijlen staan een leider toe om verwachtingen op te leggen en resultaten te definiëren. Een eenmansshow kan succesvol blijken in situaties waarin een leider de meest kundige in het team is. Hoewel dit een efficiënte strategie is in periodes van tijdgebrek, zal de creativiteit worden opgeofferd omdat de input van het team beperkt is. De autoritaire leiderschapsstijl wordt ook gebruikt wanneer teamleden duidelijke richtlijnen nodig hebben.


Voordelen:

 • De tijd die wordt besteed aan het nemen van cruciale beslissingen kan worden verminderd.

 • De hiërarchie kan duidelijk worden benadrukt.

 • Fouten in de uitvoering van plannen kunnen worden verminderd.

 • Het gebruik van de autoritaire leiderschapsstijl creëert consistente resultaten.


Nadelen:

 • Een zeer strenge leiderschapsstijl kan soms leiden tot rebellie van werknemers.

 • Het doodt werknemerscreativiteit en innovatie.

 • Het vermindert groepssynergie & samenwerking.

 • De input van de groep wordt drastisch verminderd.

 • Autoritair leiderschap verhoogt de omloopsnelheid van werknemers.


2. Participatief Leiderschap

Participatieve leiderschapsstijlen zijn ontstaan in de democratische theorie. De essentie is om teamleden te betrekken in het besluitvormingsproces. Teamleden voelen zich daardoor betrokken, geëngageerd en gemotiveerd om bij te dragen. De leider heeft normaal gesproken het laatste woord in het besluitvormingsproces. Nochtans, als er onenigheden binnen een groep zijn, kan het een tijdrovend proces zijn om een consensus te bereiken.


Voordelen:

 • Het verhoogt de werknemersmotivatie en de werktevredenheid.

 • Het moedigt het gebruik van werknemerscreativiteit aan.

 • Een participatieve leiderschapsstijl helpt bij het creëren van een sterk team.

 • Een hoog niveau van productiviteit kan worden bereikt.


Nadelen:

 • Besluitvormingsprocessen worden tijdrovend.

 • Leiders hebben een grote kans om zich tegenover werknemers te verontschuldigen.

 • Communicatiestoringen kunnen soms voorkomen.

 • Veiligheidsproblemen kunnen ontstaan door de transparantie in het delen van informatie.

 • Slechte beslissingen kunnen worden genomen als de werknemers ongeschoold zijn.


3. Delegerende leiderschap

Een delegerende leiderschapsstijl, ook bekend als "laissez-faire leiderschap", richt zich op het delegeren van initiatief aan teamleden. Dit kan een succesvolle strategie zijn als de teamleden competent zijn, verantwoordelijkheid nemen en zich liever met individueel werk bezighouden. Onenigheid tussen de leden kan een groep echter splijten en verdelen, wat leidt tot een slechte motivatie en een laag moreel.


Voordelen:

 • Ervaren werknemers kunnen profiteren van hun competentie en ervaring.

 • Innovatie en creativiteit worden zeer gewaardeerd.

 • Delegerend leiderschap creëert een positieve werkomgeving.


Nadelen:

 • Taakverantwoordelijkheid is niet goed gedefinieerd.

 • Delegerend leiderschap creëert moeilijkheden om zich aan veranderingen aan te passen.


4. Transformationeel Leiderschap

In transformationele leiderschapsstijlen, inspireert de leider zijn of haar volgelingen met een visie en moedigt hen vervolgens aan en geeft hen de bevoegdheid om het te bereiken. De leider dient ook als rolmodel voor de visie.


Voordelen:

 • Het leidt tot een lager personeelsverloop.

 • Transformationeel leiderschap hecht veel waarde aan de bedrijfsvisie.

 • Er wordt vaak een hoog moreel van de werknemers ervaren.

 • Het gebruikt motivatie en inspiratie om de steun van werknemers te krijgen.

 • Het is geen dwingende aanpak van leiderschap.

 • Het hecht veel waarde aan relaties.


Nadelen:

 • Leiders kunnen werknemers misleiden.

 • Consistente motivatie en constante terugkoppeling kunnen vereist zijn.

 • Taken kunnen niet worden doorgedrukt zonder de instemming van werknemers.

 • Transformationeel leiderschap kan soms leiden tot het afwijken van protocollen en voorschriften.


Het ontwikkelen van uw eigen leiderschapsstijl

Het is belangrijk om verschillende leiderschapsstijlen te herkennen en te begrijpen, inclusief de situaties waarin ze het beste werken. Het is echter onwaarschijnlijk dat u een succesvol zakelijk leider wordt door deze simpelweg na te bootsen. Leiderschap gaat niet over het geven van een bepaalde reactie in een bepaalde situatie. Het gaat erom uw natuurlijke leiderschapskwaliteiten op een authentieke manier te gebruiken om anderen te inspireren en te motiveren.

25 weergaven0 opmerkingen