top of page

Privacy policy

PRIVACY

Hoewel Businesscenter De Regio de toepasselijke wetgeving inzake privacy zal respecteren indien/waar van toepassing, wordt u er uitdrukkelijk op gewezen dat informatie verzonden naar Businesscenter De Regio via het internet of deze website niet beveiligd noch confidentieel is. 

De persoonsgegevens die u door middel van deze website of per e-mail communiceert zullen verwerkt worden door Businesscenter De Regio. Deze persoonlijke gegevens zullen onder geen enkele voorwaarde aan derden overgemaakt worden. U kunt de mededeling en, indien de gelegenheid zich voordoet, de verbetering of de verwijdering van deze persoonlijke gegevens verkrijgen in overeenstemming met de geldende Belgische en Europese privacywetgeving.

U dient hiervoor een e-mail te sturen naar info@bcdr.be met de duidelijke mededeling van de gewenste wijziging en/of schrapping van uw persoonsgegevens.

De doelstellingen waarvoor uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt zijn:

- het uitwisselen van informatie en het beantwoorden van uw vragen;

Door uw persoonsgegevens mee te delen, geeft u Businesscenter De Regio toestemming om bovengenoemde verwerking uit te voeren.

Uw persoonsgegevens worden zolang bewaard als nodig is om de beoogde doelstellingen te bereiken. Businesscenter De Regio behoudt zich het recht voor het huidige privacybeleid te wijzigen. U zal de website en dit beleid dan ook op regelmatige basis dienen te raadplegen.

COOKIES

Op onze website maken wij gebruik van kleine tekstbestanden genaamd cookies om de website te verbeteren. Wij gebruiken deze cookies niet om individuele bezoekers van onze site te volgen. Het gebruik van cookies is tegenwoordig standaard voor de meeste websites, maar als u geen prijs stelt op het gebruik van cookies, kunt u uw browser zo instellen dat u geen cookies ontvangt.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Businesscenter De Regio is eigenaar van alle auteurs- en intellectuele eigendomsrechten op de website en de inhoud ervan (meer bepaald de afbeeldingen, logo’s en teksten).

Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Businesscenter De Regio mag de inhoud van de website niet geheel of gedeeltelijk worden gebruikt of gekopieerd.

Privacy Policy: Tekst
bottom of page